Logo
Logo

Lær mere om SkoleRo

SkoleRo er skabt af Line Juncher Lysdahlgaard, som har arbejdet selvstændigt som bevægelsesterapeut med børn og unge bl.a. med angst, adhd og skolevægring. På baggrund af den feedback hun fik fra børnenes forældre, begyndte Line at tænke videre i en løsning om hvordan hun kan hjælpe flere børn og unge.

SkoleRo konceptet er skabt af Lines teoretiske viden, praktiske erfaring, og bygger på evidens fra bl.a. Svendborgprojektet om brug af bevægelse i skolen samt Sundsstyrelsens anbefalinger til kommuner som at skabe indsatser for sundhed og trivsel som

  • Helskoleindsatser
  • Uddanne medarbejdere i direkte relation med målgruppen i mental sundhed
  • Lavtærskelstilbud til unge som endnu ikke viser symptomer på mistrivsel

Skolen er det rette sted at sætte ind, for her mødes børn og unge på tværs af sociale forskelle 5 dage om ugen under lige vilkår, og derved vil SkoleRo også kunne bekæmpe social ulighed, som kan have betydning for børn og unges trivsel.

For at kunne skabe en indsat med positiv effekt med elevens centrum i midten har SkoleRo udviklet en trivselsmodel, som også tager højde for de udfordringer som eksisterer i skolehjemmiljøet, og som påvirker elevens trivsel. Trivselsmodellen er blevet til 3 konkrete indsatser:

  • SkoleRo Akademi - certificerer lærere i brug af bevægelse og mindfulness
  • SkoleRo Familie - forebyggende trivselsmaterialer og indsatser til forældre
  • SkoleRo Online - lærerens daglige sparringspartner til udvikling af undervisningsforløb

SkoleRos tilgang til trivsel giver tryghed i at bevægelsen og mindfulness kommer ud at leve i hverdagen, så der kan skabes positive trivselsresultater for kommunens børn og unge.

SkoleRo er ekspert i bevægelse og mindfulness til børn i alderen 3-16 år, som har en direkte positiv effekt på krop og sind, sansemotorik, ADHD, øvelser og teknikker til at tage hånd om følelser, sociale relationer, mod til at tale i timen, og øge sit selvværd.

SkoleRo glæder sig til at hjælpe din kommune med at få flere børn og unge i trivsel!

Indehaver

Line Juncher Lysdahlgaard

"Alle børn fortjener at mærke personlig sejr ved at være i trivsel"

Har uddannet sig til cand.merc. på SDU samt taget uddannelser i bevægelse og mindfulness, sansemotorik, og anatomi til børn i alderen 3-16 år. Erfaring med bevægelses- og kropsterapeut for børn med sansemotoriske udfordringer, ADHD, angst samt afholdt undervisning og kurser i bevægelse, EksamensRo, og Mindfulness til børn

Kontakt SkoleRo

Send en forespørgsel med formularen. SkoleRo kontakter dig inden for 1-2 hverdage.

Kan din henvendelse ikke vente?

Ring til SkoleRo på tlf. 24796172 på alle hverdage mellem 9.00-11.00