Logo
Logo

SkoleRo Akademi

Et kompetenceløft til lærere der giver eleverne mental og kropslig ro i klassen, så der er plads til mere faglighed.

Gør en forskel - bliv Certificeret Trivselslærer

Med uddannelsen til Certificeret Trivselslærer kan du løse forstyrrelser i undervisningen som skyldes både motorisk uro og koncentrationsbesvær, der er nogle af konsekvenserne af den stigende tendens til online aktiviteter, online sociale interaktion, og forventningspres der fylder for børn og unge i folkeskolealderen.

Kurset er henvendt til lærere på alle klassetrin i grundskolen, og er et praksisnær kursus som klæder dig på til at komme hurtigt og trygt i gang med dine nye redskaber og skabe et positivt læringsmiljø.

Sådan foregår uddannelsen

Gennem 4 fysiske heldagsmoduler får du redskaberne til at skabe et trygt og positivt læringsmiljø, som er forudsætningen for at du kan planlægge og gennemføre undervisningsforløb og bruge aktive pauser der fremmer dine elevers læring, og trivsel.

Kurset er tilrettelagt, så du får mulighed for at komme ud at prøve dine nye kompetencer i praksis, og får sparring undervejs mellem heldagsmodulerne.

Det får du som Certificeret Trivselslærer

Som SkoleRo Certificeret Trivselslærer er din pædagogiske og didaktiske værktøjskasse fyldt med bevægelses- og mindfulnessredskaber der styrker motorik, krop og sind samt udvikler dine elever socio-emotionelt når du anvender dem i undervisningsforløb eller som aktive pauser. Du kan bruge mindre tid på forberedelse af effektive undervisningsforløb med bevægelse og aktive pause. Du vil opleve at du får mere opmærksomme, engagerede og koncentrerede elever. Med dine nye værktøjer i bruger øger du dine elevers trivsel, og skaber et positivt læringsmiljø med mere tid i undervisningen til faglighed.

Hent kursusbeskrivelse og praktiske informationer.

Det praktiske

Kursets opbygning

Alle 4 heldagsmoduler varer fra kl. 8.45 - 15.30. Der er mellem modulerne adgang til online sparring, og hjælp til at implementere din nye viden i praksis. Du får adgang til et lukket online forum, hvor du kan dele erfaringer og viden med dine medkursister.

Se hele kursusbeskrivelsen ved at trykke på linket nederst.

Heldagsmodulerne foregår fysisk, da de varierer mellem teori og praksis. Der er ingen forudsætninger for fysisk form inden deltagelse i kurset. Det anbefales at du møder op i afslappet tøj, der er let at bevæge dig i.

Der er max. 25 deltagere på et hold.

Under kurset er der fuld forplejning, allergier m.m. oplyses inden kursus start.

Pris

Kurset koster 13.500kr. inkl. online certifikat. Kontakt SkoleRo for priser ved kommune tilbud.

Eksamen

For at få dit certifikat afsluttes kurset med en skriftlig rapport hvor du med udgangspunkt i 2-3 udfordringer i dit læringsmiljø/arbejdsmiljø på max. 2-5 sider. Selve eksamen gennemføres som en online samtale á 20min. varighed, hvor vi gennemgår din rapport. Du får adgang til dit personlige certifikatet online efter endt eksamen.

Dine undervisere

Line Lysdahlgaard, uddannet Børneyogalærer, cand.merc. med fokus på udvikling af relationer, kultur, coaching, NLP, forandringsledelse og facilitering.

Morten Juncher, som er cand.scient i Idræt og Sundhed, med fokus på at skabe bæredygtige talentudviklingsmiljøer, gymnasielærer og indehaver af løbehjælp.dk.